TŘÍDNÍ  FOND  II. TŘÍDA

 

Připomínám, že do konce prázdnin, je potřeba poslat na účet školy 1 200,- Kč (Kč na pracovní sešity, pomůcky, výkresy, ... ). Hovořili jsme na třídních schůzkách. 

Účet školy:   1400158389/0800

Do poznámek uveďte jméno dítěte.